Дисципліни

ВИБРАНІ ДИСЦИПЛІНИ

Ступінь бакалавра

Медіаосвіта та медіаграмотість, НасмінчукІ.А.
Глобалістика, Віннічук О.В.
Новітні медіа, Колупаєва О.М.
Соціологія масової комунікації, Абрамович С.Д.
Інформаційне суспільство, Громик Л.І.

Ступінь магістра
Блогінг і соціальні мережі, Лівіцька О.В.
Есеїстика, Загоруйко Н.А.

ПЕРЕЛІК ВСІХ ДИСЦИПЛІН

Дисципліни вільного вибору

Соціологія рекламної та піар діяльності

Сценарна майстерність

Технології виробництва реклами

Новітні медіа

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ТА PR-ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАРКЕТИНГУ

Галузеві зв’язки з громадськістю

Еристика

Інноваційні технології в рекламі та PR

Комунікаційна модель США

Корпоративні медіа

Макетування та верстка

Медіакультура

Медіакультура, медіаосвіта

Наукові методи в журналістиці

Організація роботи вірт.ред.

Основи фотосправи

Політичний PR

Проблематика реклами

Регіональна журналістика

Реклама у мас-медіа та Інтернеті

Світові комунікаційні системи

Журналістське розслідування

Соціологія масових комунікацій

Публіцистика

Публіцистичні жанри (на радіо)

Видавнича справа та редагування

Техніка оформлення видання

Проблематика ЗМІ

Режисура

Жанри в Інтернеті

Інтернет-журналістика

Теорія твору і тексту
Теорія твору
Вступ до спеціальності
Художньо-публіцистичні жанри
Методика та організація
Методологія дослідження
Філософські основи
Історія зарубіжної журналістики
Теорія стилів, напрямів, жанрів
С/к “Літературне редагування”
Історія української журналістики
Політична медіалогія
Теорія і методика журналістської творчості
Теорія твору
Соціологія та журналістика
Ігрові технології
Громадянська журналістика
Прикладні технології
Основи видавничої справи
Феномен американської журналістики
Інформаційна політика та безпека
Теорія і практика журналістської творчості
Аналітичні жанри
Теорія та історія журналістики
Зображальна журналістика
Теорія та історія соціальних комунікацій
Міжнародна журналістика
Практикум з фаху
Теорія та історія соціальних комунікацій і журналістики
Документознавство
Теорія журналістики
Художнє радіомовлення
Техніка усного мовлення
Агенційна журналістика
Управління персоналом
Національна ідея в ЗМІ
Основи наукових досліджень
Комунікаційні технології
Текстознавство
Укр. аспекти творчості вісімдесятників
Літературна праця журналіста
Управління медіапідприємством
Публіцистичні жанри (на радіо)
Культурна спрямованість неокласиків
Літературна праця
Теорія журналістики
Філософські основи науки
Теорія і методика журналістської творчості
Комунікативна логіка
Журналістська етика
Теорія масової комунікації
Реклама і зв’язки з громадськістю
Основи журналістики
Методика викладання фахових дисциплін
Репортерська праця
Інформаційне суспільство
Соціологія та журналістика
Технічні засоби виробництва
Поліграфія
Журналістський фах
Інформаційні жанри
Етнологія та етнопсихологія
Інформаційна політика і безпека
Радіо- і тележурналістика
Агенційна журналістика
Вступ до спеціальності
Медіабезпека
Політична та соціальна проблематика
Публіцистика
Журналістський фах
Політична медіалогія
Аналітичні жанри
Міжнародна журналістика
Глобалістика
Теорія і методика журналістської творчості
Проблематика ЗМІ
Електронні видання та інтернет
Теорія і методика журналістської творчості
Журналістська етика
Редакторсько-видавничий фах: книги та електронні видання
Основи журналістики
Інформаційні жанри
Журналістський фах
Комунікативна логіка
Репортерська праця
Інформаційне суспільство
Літературна праця журналіста
Теорія журналістики
Вступ до спеціальності
Журналістська майстерність
Журналістські посади
Пресова журналістика
Техніка оформлення видання
Теорія та історія журналістики
Видавнича справа та редагування
Публіцистичні жанри (на радіо)