Літературно-науковий альманах

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми регіональної журналістики в Україні»

20-21 вересня 2018 р. у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми регіональної журналістики в Україні».

Основна проблематика конференції

  1. Тенденції та особливості розвитку регіональної журналістики в Україні.
  2. Кадрові, матеріально-технічні, фінансові та інші проблеми функціонування сучасних регіональних ЗМІ в Україні.
  3. Влада і журналістика: співпраця і протистояння. Свобода слова і заанґажованість регіональних ЗМІ. Меценати і «групи впливу».
  4. Особливості висвітлення прав і свобод людини в регіональних ЗМІ.
  5. Реклама, PRта регіональна журналістика: особливості взаємодії.
  6. Система жанрів українських ЗМІ: історія, теорія, тенденції розвитку
  7. Сучасні тенденції розвитку видавничої справи в регіонах України.
  8. DigitalMediaй Інтернет-журналістика.
  9. Сучасний український медіа-текст.

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу в секціях, презентацію нових видань.
Завантажити інформаційний лист