Дисципліни

 1. PR-жанри та PR-технології
 2. ЖАНРИ В ІНТЕРНЕТІ
 3. Блогінг і соціальні мережі
 4. Видавнича справа та редагування
 5. Галузеві зв’язки з громадськістю
 6. Еристика
 7. Есеїстика
 8. Журналістське розслідування
 9. Iнноваційні технології в рекламі та PR
 10. Комунікаційна модель США
 11. Корпоративні медіа
 12. Макетування та верстка
 13. Медіакультура
 14. Наукові методи в журналістиці
 15. Організація роботи віртуальної редакції
 16. Основи фотосправи
 17. Політичний PR
 18. Проблематика ЗМІ
 19. Проблематика реклами
 20. Публіцистика
 21. Публіцистичні жанри на радіо
 22. Регіональна журналістика
 23. Реклама у мас-медіа та Інтернеті
 24. Світові комунікаційні системи
 25. Соціологія масової комунікації
 26. Соціологія рекламної та піар діяльності
 27. Сценарна майстерність
 28. Техніка оформлення видання
 29. Технології виробництва реклами
 30. Художньо-публіцистичні жанри
 31. ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА
 32. НОВІТНІ МЕДІА
 33. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ТА PR-ДІЯЛЬНОСТІ
 34. Основи відеомонтажу
 35. ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 36. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАРКЕТИНГУ
 37. Риторика
 38. Інформаційне суспільство
 39. Медіариторика
 40. Реклама і зв’язки
 41. Мистецтво реклами

Теорія твору і тексту
Теорія твору
Вступ до спеціальності

Методика та організація
Методологія дослідження
Філософські основи
Історія зарубіжної журналістики
Теорія стилів, напрямів, жанрів
С/к “Літературне редагування”
Історія української журналістики
Політична медіалогія
Теорія і методика журналістської творчості
Соціологія та журналістика
Ігрові технології
Громадянська журналістика
Прикладні технології
Основи видавничої справи
Феномен американської журналістики
Інформаційна політика та безпека
Теорія і практика журналістської творчості
Аналітичні жанри
Теорія та історія журналістики
Зображальна журналістика
Теорія та історія соціальних комунікацій
Міжнародна журналістика
Практикум з фаху
Теорія та історія соціальних комунікацій і журналістики
Документознавство
Теорія журналістики
Художнє радіомовлення
Техніка усного мовлення
Агенційна журналістика
Управління персоналом
Національна ідея в ЗМІ
Основи наукових досліджень
Комунікаційні технології
Текстознавство
Укр. аспекти творчості вісімдесятників
Літературна праця журналіста
Управління медіапідприємством
Культурна спрямованість неокласиків
Видавнича справа та редагування
Філософські основи науки
Теорія і методика журналістської творчості
Комунікативна логіка
Техніка оформлення видання
Журналістська етика
Теорія масової комунікації
Реклама і зв’язки з громадськістю
Основи журналістики
Методика викладання фахових дисциплін
Репортерська праця
Інформаційне суспільство
Режисура
Технічні засоби виробництва
Поліграфія
Журналістський фах
Інформаційні жанри
Етнологія та етнопсихологія
Інформаційна політика і безпека
Радіо- і тележурналістика
Медіабезпека
Політична та соціальна проблематика
Публіцистика
Політична медіалогія
Глобалістика
Теорія і методика журналістської творчості
Проблематика ЗМІ
Електронні видання та інтернет
Редакторсько-видавничий фах: книги та електронні видання
Основи журналістики
Комунікативна логіка
Журналістська майстерність
Журналістські посади
Пресова журналістика
Теорія та історія журналістики