Дисципліни вільного вибору. Галузь знань 06 Журналістика. Спеціальність 061 Журналістика за освітньою програмою Реклама і зв`язки з громадськістю.

.

АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

Дисципліни професійної підготовки

Основи журналістики

Кризові комунікації

Сучасна реклама і PR

Техніка усного мовлення

Спічрайтинг

Дикторська та акторська майстерність

Креатив у рекламі та PR   

Літературний стиль

Маніпулятивні технології в рекламі та PR

Дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни загальної підготовки

         Медіаосвіта та медіаграмотність

         Медіакультура

         Інтернет-журналістика 

Медіакультура, медіаосвіта

Соціологія рекламної та PR- діяльності

Iнноваційні технології в рекламі та PR

Технології виробництва реклами

Сценарна майстерність

Дисципліни професійної підготовки

 Новітні медіа  New Media abstract

Художнє радіомовлення

Теорія сприймання та розуміння твору

Фактчекінг

Тенденції розвитку сучасного літературного процесу

Соціологія масової комунікації

Інформаційне суспільство

Політична журналістика

Медіакультура, медіаосвіта

Публіцистичні жанри на радіо

Телевізійний менеджмент

Еристика

Риторика

Репортерство в соцмережах

Есеїстика

Медіариторика

Організація рекламної та PR-діяльності

Корпоративні медіа

Соціологія рекламної та PR- діяльності

АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. PR-жанри та PR-технології
 2. Жанри в Інтернеті    
 3. Видавнича справа та редагування
 4. Галузеві зв’язки з громадськістю
 5. Еристика
 6. Есеїстика
 7. Iнноваційні технології в рекламі та PR
 8. Комунікаційна модель США
 9. Корпоративні медіа
 10. Макетування та верстка
 11. Медіакультура
 12. Наукові методи в журналістиці
 13. Організація роботи віртуальної редакції
 14. Журналістський фах: фотожурналістика
 15. Політичний PR
 16. Проблематика ЗМІ і реклами
 17. Публіцистичні жанри на радіо
 18. Реклама у мас-медіа та Інтернеті
 19. Світові комунікаційні системи
 20. Соціологія масової комунікації
 21. Соціологія рекламної та піар діяльності
 22. Сценарна майстерність
 23. Техніка оформлення видання
 24. Технології виробництва реклами
 25. Художньо-публіцистичні жанри
 26. Інтернет-журналістика
 27. Новітні медіа
 28. Організація рекламної та PR-діяльності
 29. Основи відеомонтажу
 30. Телевізійний менеджмент
 31. Теорія і практика маркетингу
 32. Риторика
 33. Інформаційне суспільство
 34. Медіариторика
 35. Реклама і зв’язки
 36. Мистецтво реклами
 37. Оптимізація текстів для Інтернет-ресурсів

коментарі 2