Дисципліни вільного вибору. Галузь знань 06 Журналістика. Спеціальність 061 Журналістика.

.

АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

Дисципліни професійної підготовки

Основи журналістики

Дикторська та акторська майстерність

Медіаосвіта та медіаграмотність

 Новітні медіа  New Media abstract   

Соціологія масової комунікації

Дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни загальної підготовки

 1. Регіональна журналістика
 2. Публіцистика
 3. Архітектоніка літературно-художнього тексту

Дисципліни професійної підготовки

 

 1. Текстознавство
 2. Журналістське розслідування
 3. Художнє радіомовлення
 4. Основи відеомонтажу Basics of video editing
 5. Еристика
 6. Проблематика ЗМІ і реклами
 7. Архітектоніка літературно-художнього тексту

АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 1. Жанри в Інтернеті 
 2. Видавнича справа та редагування
 3. Еристика
 4. Есеїстика
 5. Журналістське розслідування
 6. Комунікаційна модель США
 7. Медіакультура
 8. Наукові методи в журналістиці
 9. Організація роботи віртуальної редакції
 10. Журналістський фах: фотожурналістика
 11. Проблематика ЗМІ і реклами
 12. Публіцистика
 13. Публіцистичні жанри на радіо
 14. Регіональна журналістика
 15. Світові комунікаційні системи
 16. Соціологія масової комунікації
 17. Художньо-публіцистичні жанри
 18. Інтернет-журналістика
 19. Новітні медіа
 20. Основи відеомонтажу
 21. Теорія і практика маркетингу
 22. Жанри журналістики: інформаційні жанри
 23. Жанри журналістики: аналітичні жанри
 24. Жанри журналістики: художньо-публіцистичні жанри