Силабуси навчальних дисциплін. Галузь знань 06 Журналістика. Спеціальність 061 Журналістика за освітньою програмою Реклама і зв’язки з громадськістю

.

Організація роботи рекламної та PR-діяльності

Вступ до спеціальності

Еристика

Кризові комунікації

Дикторська і акторська майстерність

Блогінг і соціальні мережі

Масова комунікація та інформація: теорія масової інформації

Організація роботи прес-служб

Оптимізація текстів для Інтернет-ресурсів

Практична підготовка: Іміджологія

Інноваційні технології в рекламі та PR

Масова комунікація та інформація: Комунікаційні технології

Медіаосвіта та медіаграмотність

Техніка усного мовлення

Жанри журналістики: Жанри в Інтернеті

Креатив у рекламі і PR

Медіабезпека

Медіаправо

Новітні медіа

Основи відеомонтажу

Право в галузі реклами та зв’язків з громадськістю

PR-жанри та PR-технології

Теорія реклами і зв’язків з громадськістю: Брендинг

Основи журналістики

Реклама і PR в системі комунікації: Практика PR-діяльності

Проблематика ЗМІ і реклами

Теорія реклами та зв’язків із громадськістю: Теорія PR

Журналістський фах: фотожурналістика

Теорія реклами та зв’язків із громадськістю: теорія реклами 

Етика в системі соціальних комунікацій

Масова комунікація та інформація: теорія масової комунікації

Сучасна реклама і PR

Практична підготовка; копірайтинг та дизайн у рекламі

Маніпулятивні технології в рекламі та РR

Макетування та верстка в рекламній та РR-діяльності

Зарубіжна реклама і PR

Історія реклами та PR

Соціологія масової комунікації

Реклама і РR в системі комунікації. Практика рекламної діяльності

Реклама в мас-медіа та інтернеті