Силабуси навчальних дисциплін. Галузь знань 06 Журналістика. Спеціальність 061 Журналістика

.

Вступ до спеціальності

Еристика

Дикторська і акторська майстерність

Блогінг і соціальні мережі

Міжнародна журналістика

Масова комунікація та інформація: теорія масової інформації

Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво

Масова комунікація та інформація: Комунікаційні технології

Літературна праця журналіста

Медіаосвіта та медіаграмотність

Публіцистика

Текстознавство

Художнє радіомовлення

Журналістський фах: Агенційна журналістика

Жанри журналістики: Жанри в Інтернеті

Журналістський фах: Телевиробництво

Медіабезпека

Медіаправо

Новітні медіа

Основи відеомонтажу

Основи журналістики

Проблематика ЗМІ і реклами

Журналістський фах: фотожурналістика

Етика в системі соціальних комунікацій

Репортерська праця

Масова комунікація та інформація: теорія масової комунікації

Історія зарубіжної журналістики

Соціологія масової комунікації