Силабуси навчальних дисциплін. Магістри Галузь знань 06 Журналістика Спеціальність 061 Журналістика

Теорія та історія соціальних комунікацій

Прикладні соціально-комунікаційні технології та соціальна інформатика

Філософські основи науки із соціальних комунікацій

Наукова журналістика і комунікації

Проблеми сучасної медіагалузі

Міжкультурна комунікація і журналістика

Еристика