Навчальні дисципліни. Галузь знань 06 Журналістика. Спеціальність 061 Журналістика.

.

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.2. Дисципліни професійної підготовки

Масова комунікація та інформація: теорія масової комунікації

Масова комунікація та інформація: теорія масової інформації

Масова комунікація та інформація: комунікаційні технології

Вступ до спеціальності

Етика в системі соціальних комуні

Етика в системі соціальних комунікацій

Медіабезпека 

Медіаправо

Журналістикознавство: теорія журналістики

Журналістикознавство: теорія твору і тексту

Журналістикознавство: теорія і методика журналістської творчості

Журналістикознавство: медіакритика

Історія української журналістики

Історія зарубіжної журналістики

Міжнародна журналістика

Журналістський фах: фотожурналістика

Журналістський фах: агенційна журналістика

Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво

Журналістський фах: радіовиробництво

Журналістський фах: телевиробництво