Навчальні дисципліни. Магістр Галузь знань 06 Журналістика Спеціальність 061 Журналістика

.

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Магістр

 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.2. Дисципліни професійної підготовки

Теорія та історія соціальних комунікацій

Прикладні соціально-комунікаційні технології та соціальна інформатика

Філософські основи науки із соціальних комунікацій

Наукова журналістика і комунікації

Проблеми сучасної медіагалузі

Міжкультурна комунікація і журналістика

Еристика