Навчальні дисципліни. Магістр Галузь знань 06 Журналістика Спеціальність 061 Журналістика

.

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Магістр

 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.2. Дисципліни професійної підготовки

Методика наукових досліджень

Прикладні соціально-комунікаційні технології

Соціальні комунікації: Теорія та історія соціальних комунікацій

Соціальні комунікації: Прикладні соціально-комунікаційні технології та соціальна інформатика

Управління медіапідприємством

Еристика