Навчання

Напрямки наукової роботи:
– теорія твору і тексту
– текстологія творів української літератури і журналістики
– вивчення творів української літератури як тексту
– публіцистичні жанри; художньо-публіцистичні жанри;
– теорія та історія журналістики
– журналістикознавство як дослідження текстів, аудиторії та інституцій у системі наукознавства і гносеології;
– типи, види, жанри журналістських повідомлень
– комунікаційні ефекти взаємодії засобів масової комунікації й аудиторії
– історія журналістики і журналістикознавства
– зарубіжна журналістика і журналістикознавство
– вітчизняна і міжнародна практика в галузі інформаційної політики та інформаційного обміну

Лабораторії:

Лабораторія обчислювальної техніки №403
Навчальна лабораторія мультимедійних засобів і медіадизайну

Наукова школа:
Текст  як основна одиниця комунікації
Наукову школу засновано у 1997 році
Керівник: доктор філологічних наук, професор Волковинський Олександр Сергійович
Основні досягнення:
Опубліковано понад 280 праць, у тому числі 5 монографій, 6 навчальних посібників, понад 200 статей у наукових журналах та збірниках наукових праць, 69 – тези та матеріали доповідей на конференціях.
Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:
О.С. Волковинський, О.А. Рарицький, А.В. Тімофєєв, О.І. Почапська, І.А. Насмінчук, Л.І. Громик, В.В. Шевчук, О.М. Колупаєва, Н.А. Загоруйко,  Т.О. Чепурняк.