Галузь знань 06 Журналістика. Спеціальність 061 Журналістика Бакалавр

ОП “Журналістика” 2021 р.

Освітні компоненти загальної підготовки

Українська мова (у професійному спілкуванні)
Іноземна мова
Філософія
Історія та культури України
Соціально-правові студії
Фізична культура

Освітні компоненти професійної підготовки

Вступ до спеціальності
Теорія масової комунікації та інформації
Комунікаційні технології
Цифрова візуальна комунікація
Теорія твору і тексту
Історія української журналістики
Історія зарубіжної журналістики
Журналістська етика
Медіакритика
Створення і просування медіапродукту
Інформаційні жанри
Аналітичні жанри
Художньо-публіцистичні жанри
Новітні медіа
Медіабезпека
Медіаправо
Реклама та зв’язки з громадськістю
Інформаційні технології в медіагалузі
Фотожурналістика
Агенційна журналістика
Газетно-журнальне виробництво
Радіовиробництво
Телевиробництво
Репортерська праця
Регіональна журналістика
Оптимізація текстів для Інтернет-ресурсів
Інформаційно-аналітична діяльність
Публіцистика
Журналістське розслідування
Практикум з фаху
Теорія і практика медіадосліджень

Практика

Навчальна редакційна практика
Виробнича фахова практика
Виробнича переддипломна практика

Курсова робота із жанрів журналістики
Курсовий проєкт
Кваліфікаційна робота
Атестація