Наукова робота

ТЕКСТ ЯК ОСНОВНА ОДИНИЦЯ КОМУНІКАЦІЇ

Наукову школу

засновано у 1997 році

Засновник школи –

доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, заслужений працівник освіти України

СВІДЕР П. І.

Керівник:

доктор філологічних наук, професор

ВОЛКОВИНСЬКИЙ

ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • теорія твору і тексту;

 • текстологія творів української літератури і журналі-стики;

 • вивчення творів української літератури як тексту;

 • публіцистичні жанри; художньо-публіцистичні жанри;

 • теорія та історія журналістики;

 • журналістикознавство як дослідження текстів, аудиторії й інституції у системі наукознавства і гносеології;

 • типи, види, жанри журналістських повідомлень;

 • комунікаційні ефекти взаємодії засобів масової комунікації та аудиторії;

 • історія журналістики і журналістикознавства;

 • зарубіжна журналістика і журналістикознавство;

 • вітчизняна і міжнародна практика в галузі інформаційної політики та інформаційного обміну.

Основні досягнення:

Опубліковано понад 300 праць, у тому числі 5 монографій, 9 навчальних та навчально-методичних посібників, понад 250 статей у наукових журналах та збірниках наукових праць, більш як 70 тез та матеріалів доповідей на конференціях.

Учасники школи, які здобули науковi ступені докторів, кандидатів наук

О.С. Волковинський, І.А. Насмінчук, О.І. Почапська, Л.І. Громик, В.С. Кшевецький Т.О. Гжегожевська, О.М. Колупаєва, Н.А. Загоруйко, О.В. Лівіцька.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Насмінчук І.А. Стильове розмаїття прози Марії Матіос: монографія. / І.А. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009. – 180 с.

 2. Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. : монографія / О.І. Почапська; [наук. ред. І.В. Крупський] – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 160 с.

 3. Насмінчук І.А. Текстознавство: навч.-метод. посіб. / І.А. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський: ПП “Видавництво “Оіюм”, 2011. – 212 с.

 4. Волковинський О.С. Поетика епітета : монографія / О.С. Волковинський. — Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. — 350 с.; і—vii. — ISBN 978-617-539-073-3.

 5. Кшевецький В.С. Валерій Брюсов і Микола Вороний: архітектоніка поетичного твору : монографія / В.С. Кшевецький. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. універ. ім. І. Огієнка, 2011. – 136 с.

 6. Почапська-Красуцька О.І. Історія української журналістики: навч.-метод. посіб. / О.І. Почапська-Красуцька. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 248 с.

 7. Насмінчук І.А. Прес-служби та інформаційні агентства: навч.-метод. посіб. / І.А. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський: ПП Галагодза Р.С., 2012. – 168с.

 8. Почапська О.І. Інформаційні жанри: навч.-метод. посіб. / О.І. Почапська. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 104 с.

 9. Волковинський О.С. Провідні художньо-публіцистичні жанри : навчальний посібник. / О.С. Волковинський. – Кам’янець-Подільський : – ТОВ “Друкарня Рута”, 2014. – 96 с.

 10. Волковинський О.С. Права людини та медіадіяльність: Збірник навчальних програм викладачів та викладачок журналістики / За ред. Шендеровського К. – К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. – С. 135-138.

 11. Волковинський О.С. Практикум з «Історії зарубіжної журналістики». / О.С. Волковинський. – Кам’янець-Подільський : – ТОВ “Друкарня Рута”, 2014. – 84 с.

 12. Громик Л.І. Практикум з “Репортерської праці” / Л.І. Громик. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2016. – 154 с.

 13. Гжегожевська Т.О. Жанр поезії в прозі в українській літературі ХХ ст. Еволюція. Поетика : монографія / Тетяна Гжегожевська. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2017. – 160 с.

 14. Гжегожевська Т.О. Практикум з «Аналітичних жанрів» / Тетяна Гжегожевська. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2017. – 176 с.

 15. Колупаєва О.М. Практикум з «Режисури» / О.М. Колупаєва. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня “Рута”», 2017. – 112 с.

 16. Волковинський Олександр. Журналісти і правозахисники: точки дотику // Права людини та мас-медіа в Україні: Збірник конспектів лекцій. – К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. – С. 214-220.

коментарі 2