Посібники викладачів кафедри

Навчальні та навчально-методичні посібники викладачів кафедри:

 1. Насмінчук І.А. Стильове розмаїття прози Марії Матіос: монографія. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009. 180 с.

 2. Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. : монографія. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009.  160 с.

 3. Насмінчук І.А. Текстознавство: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський: ПП “Видавництво “Оіюм”, 2011. 212 с.

 4. Волковинський О.С. Поетика епітета : монографія. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. 350 с.; і—vii.  ISBN 978-617-539-073-3.

 5. Почапська-Красуцька О.І. Історія української журналістики: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2012. 248 с.
 6. Насмінчук І.А. Прес-служби та інформаційні агентства: навч.-метод. посіб.  Кам’янець-Подільський: ПП Галагодза Р.С., 2012.  168с.

 7. Почапська О.І. Інформаційні жанри: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. 104 с.

 8. Волковинський О.С. Провідні художньо-публіцистичні жанри : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2014. 96 с.

 9. Волковинський О.С. Права людини та медіадіяльність: Збірник навчальних програм викладачів та викладачок журналістики / За ред. Шендеровського К.  К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2018.  С. 135-138.

 10. Волковинський О.С. Практикум з «Історії зарубіжної журналістики». Кам’янець-Подільський :  ТОВ “Друкарня Рута”, 2014. 84 с.

 11. Гжегожевська Т.О. Жанр поезії в прозі в українській літературі ХХ ст. Еволюція. Поетика : монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2017. 160 с.
 12. Гжегожевська Т.О. Практикум з «Аналітичних жанрів». Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2017.  176 с.

 13. Колупаєва О.М. Практикум з «Режисури». Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня “Рута”», 2017. 112 с.

 14. Волковинський Олександр. Журналісти і правозахисники: точки дотику // Права людини та мас-медіа в Україні: Збірник конспектів лекцій. К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 214-220.

 15. Лівіцька О.В. Практика PR-діяльності. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 164 с.

 16. Колупаєва О.М. Висвітлення у ЗМІ прав людини в місцях ув’язнення. Права людини та мас-медіа в Україні. Частина 2: Конспекти лекцій / За ред. Виртосу І., Шендеровського К. К.: Інститут журналістики КНУ імені
  Тараса Шевченка, 2020.

 17. Абрамович С., Волковинський О. Наукова журналістика: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. 156с.
 18. Методичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061 Журналістика галузі знань 06 Журналістика / [упорядники: О.С. Волковинський, Н.А. Загоруйко, О.М. Колупаєва, О.В. Лівіцька, І.А. Насмінчук, О.І. Почапська]. Кам’янець- Подільський, 2021. 48 с.

  19. Загоруйко Н.А. Таборовий епістолярій українських шістдесятників (Літературно-естетичний дискурс): монографія. Київ : Смолоскип, 2018. 256 с., іл.