Література

Навчальні та навчально-методичні посібники викладачів кафедри:
1. Волковинський О.С. Поетика епітета : монографія / Олександр Волковинський. — Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. — 350 с.; і—vii. — ISBN 978-617-539-073-3.
2. Волковинський О.С. Епітет як елемент архітектоніки та внутрішньої форми літературного твору : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.01.06 — Теорія літератури / Волковинський Олександр Сергійович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2012. — 36 с.

3. Волковинський О.С. Провідні художньо-публіцистичні жанри: навчальний посібник. – Кам’янець-Подільский: – ТОВ “Друкарня Рута”, 2014.-96 с.

4. Волковинський О.С. Практикум з “Історії зарубіжної журналістики”. – Кам’янець-Подільский: – ТОВ “Друкарня Рута”, 2014.-84 с.

5. Колупаєва О.М. Практикум з «Режисури» / О.М. Колупаєва. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня “Рута”», 2017. – 112 с.

6. Насмінчук І.А. Стильове розмаїття прози Марії Матіос: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009. – 180 с.

7. Насмінчук І.А. Текстознавство: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП “Видавництво “Оіюм”, 2011. – 212 с.

8. Насмінчук І.А. Прес-служби та інформаційні агентства: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Галагодза Р.С., 2012. – 168с .

9. Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. : монографія / О.І. Почапська; [наук. ред. І.В. Крупський] – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 160 с.

10. Почапська-Красуцька О.І. Історія української журналістики: Навчально-методичний посібник / О.І. Почапська-Красуцька. – Кам’янець-Подільський.: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 248 с.