Посібники викладачів кафедри

Навчальні та навчально-методичні посібники викладачів кафедри:

 1. Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. : монографія. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009.  160 с.
 2. Волковинський О.С. Поетика епітета : монографія. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. 350 с.; і—vii.  ISBN 978-617-539-073-3.

 3. Почапська-Красуцька О.І. Історія української журналістики: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2012. 248 с.
 4. Загоруйко Н.А. Таборовий епістолярій українських шістдесятників (Літературно-естетичний дискурс): монографія. Київ : Смолоскип, 2018. 256 с., іл.

 5. Почапська О.І. Інформаційні жанри: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. 104 с.

 6. Волковинський О.С. Провідні художньо-публіцистичні жанри : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2014. 96 с.

 7. Волковинський О.С. Права людини та медіадіяльність: Збірник навчальних програм викладачів та викладачок журналістики / За ред. Шендеровського К.  К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2018.  С. 135-138.

 8. Волковинський О.С. Практикум з «Історії зарубіжної журналістики». Кам’янець-Подільський :  ТОВ “Друкарня Рута”, 2014. 84 с.

 9. Гжегожевська Т.О. Жанр поезії в прозі в українській літературі ХХ ст. Еволюція. Поетика : монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2017. 160 с.
 10. Гжегожевська Т.О. Практикум з «Аналітичних жанрів». Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2017.  176 с.

 11. Колупаєва О.М. Практикум з «Режисури». Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня “Рута”», 2017. 112 с.

 12. Волковинський Олександр. Журналісти і правозахисники: точки дотику // Права людини та мас-медіа в Україні: Збірник конспектів лекцій. К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 214-220.

 13. Лівіцька О.В. Практика PR-діяльності. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 164 с.

 14. Колупаєва О.М. Висвітлення у ЗМІ прав людини в місцях ув’язнення. Права людини та мас-медіа в Україні. Частина 2: Конспекти лекцій / За ред. Виртосу І., Шендеровського К. К.: Інститут журналістики КНУ імені
  Тараса Шевченка, 2020.

 15. Абрамович С., Волковинський О. Наукова журналістика: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. 156с.
 16. Методичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061 Журналістика галузі знань 06 Журналістика / [упорядники: О.С. Волковинський, Н.А. Загоруйко, О.М. Колупаєва, О.В. Лівіцька, І.А. Насмінчук, О.І. Почапська]. Кам’янець- Подільський, 2021. 48 с.
 17. Конструктор вправ. Збірник практичних завдань з інфомедійної грамотності, інтегрованої до фахвової підготовки студентів журналістів. Збірник практичних завдань. Відп. ред. та упоряд. Будівська Г., Дуцик Д., Тараненко О. Київ: IREX, 2022. (автори: Будівська Г., Войтович Н., Журавська О., Йордан Г., Любченко Ю., Мединська О., Почапська О., Розумієнко О., Росінська О., Самойленко О., Синоруб Г., Семенко С., Тяпкіна Н., Усенко О., Усманова О., Чернявська Л., Чуранова О.) URL: https://e-courses.jta.com.ua/e-manuals/konstruktor-vprav-irex/pro-posibnyk/