Наукова робота

ТЕКСТ ЯК ОСНОВНА ОДИНИЦЯ КОМУНІКАЦІЇ

Наукову школу

засновано у 1997 році

Засновник школи –

доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, заслужений працівник освіти України

СВІДЕР П. І.

Керівник:

доктор філологічних наук, професор

ВОЛКОВИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • теорія твору і тексту;

 • текстологія творів української літератури і журналі-стики;

 • вивчення творів української літератури як тексту;

 • публіцистичні жанри; художньо-публіцистичні жанри;

 • теорія та історія журналістики;

 • журналістикознавство як дослідження текстів, аудиторії й інституції у системі наукознавства і гносеології;

 • типи, види, жанри журналістських повідомлень;

 • комунікаційні ефекти взаємодії засобів масової комунікації та аудиторії;

 • історія журналістики і журналістикознавства;

 • зарубіжна журналістика і журналістикознавство;

 • вітчизняна і міжнародна практика в галузі інформаційної політики та інформаційного обміну.

Основні досягнення:

Опубліковано понад 300 праць, у тому числі 5 монографій, 9 навчальних та навчально-методичних посібників, понад 250 статей у наукових журналах та збірниках наукових праць, більш як 70 тез та матеріалів доповідей на конференціях.

Учасники школи, які здобули науковi ступені докторів, кандидатів наук

О.С. Волковинський, І.А. Насмінчук, О.І. Почапська,  Т.О. Гжегожевська, О.М. Колупаєва, Н.А. Загоруйко, О.В. Лівіцька.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Насмінчук І.А. Стильове розмаїття прози Марії Матіос: монографія. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009. 180 с.

 2. Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. : монографія. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009.  160 с.

 3. Насмінчук І.А. Текстознавство: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський: ПП “Видавництво “Оіюм”, 2011. 212 с.

 4. Волковинський О.С. Поетика епітета : монографія. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. 350 с.; і—vii.  ISBN 978-617-539-073-3.

 5. Почапська-Красуцька О.І. Історія української журналістики: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2012. 248 с.
 6. Насмінчук І.А. Прес-служби та інформаційні агентства: навч.-метод. посіб.  Кам’янець-Подільський: ПП Галагодза Р.С., 2012.  168с.

 7. Почапська О.І. Інформаційні жанри: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. 104 с.

 8. Волковинський О.С. Провідні художньо-публіцистичні жанри : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2014. 96 с.

 9. Волковинський О.С. Права людини та медіадіяльність: Збірник навчальних програм викладачів та викладачок журналістики / За ред. Шендеровського К.  К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2018.  С. 135-138.

 10. Волковинський О.С. Практикум з «Історії зарубіжної журналістики». Кам’янець-Подільський :  ТОВ “Друкарня Рута”, 2014. 84 с.

 11. Гжегожевська Т.О. Жанр поезії в прозі в українській літературі ХХ ст. Еволюція. Поетика : монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2017. 160 с.
 12. Гжегожевська Т.О. Практикум з «Аналітичних жанрів». Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2017.  176 с.

 13. Колупаєва О.М. Практикум з «Режисури». Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня “Рута”», 2017. 112 с.

 14. Волковинський Олександр. Журналісти і правозахисники: точки дотику // Права людини та мас-медіа в Україні: Збірник конспектів лекцій. К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 214-220.

 15. Лівіцька О.В. Практика PR-діяльності. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 164 с.

 16. Колупаєва О.М. Висвітлення у ЗМІ прав людини в місцях ув’язнення. Права людини та мас-медіа в Україні. Частина 2: Конспекти лекцій / За ред. Виртосу І., Шендеровського К. К.: Інститут журналістики КНУ імені
  Тараса Шевченка, 2020.

 17. Абрамович С., Волковинський О. Наукова журналістика: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. 156с.