Практика

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Договір на проведення практики здобувачів вищої освіти

Наскрізна програма практики_2022

Навчальна редакційна практика

Виробнича фахова практика

Виробнича переддипломна практика

Щоденник практики

Бази практики

Угоди про проведення практики

Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Здобуті знання студенти використовують під час проходження практики. В різноманітних ЗМІ – пресі, радіо, телебаченні чи Інтернет-виданнях. Це допомагає реально оцінити свої можливості та, можливо, знайти місце для подальшого працевлаштування. Якість та професіоналізм викладачів факультету це гарантує!