Практика

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Договір на проведення практики здобувачів вищої освіти

Навчальна редакційна практика

Виробнича фахова практика

Виробнича переддипломна практика

Щоденник практики

Бази практики

Угоди про проведення практики

Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Здобуті знання студенти використовують під час проходження практики. В різноманітних ЗМІ – пресі, радіо, телебаченні чи Інтернет-виданнях. Це допомагає реально оцінити свої можливості та, можливо, знайти місце для подальшого працевлаштування. Якість та професіоналізм викладачів факультету це гарантує!