Силабуси навчальних дисциплін

Галузь знань 06 Журналістика. Спеціальність 061 Журналістика

Журналістський фах: Фотожурналістика

Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво

Журналістський фах: радіовиробництво

Журналістський фах: Агенційна журналістика

Журналістський фах: Телевиробництво

Дикторська і акторська майстерність

Кризові комунікації

Правознавство

Інформаційні технології в медіагалузі

Медіаосвіта та медіаграмотність

Проблематика ЗМІ і реклами

Художнє радіомовлення

Масова комунікація та інформація: комунікаційні технології

Масова комунікація та інформація: теорія масової комунікації

Текстознавство

Журналістська майстерність

Літературна праця журналіста

Публіцистика

Журналістикознавство: теорія твору

Журналістикознавство: теорія і методика журналістської творчості

Журналістикознавство: медіакритика

Журналістикознавство: Теорія журналістики

Міжнародна журналістика

Жанри журналістики: Аналітичні жанри

Жанри журналістики: Художньо-публіцистичні жанри

Еристика

Історія зарубіжної журналістики

Вступ до спеціальності

Медіабезпека

Медіаправо

Новітні медіа

Основи відеомонтажу

Етика в системі соціальних комунікацій

Сучасна реклама і PR

Курсова робота із жанрів журналістики

Курсовий проєкт з журналістського фаху

Дипломна робота

 

Галузь знань 06 Журналістика. Спеціальність 061 Журналістика. Магістр

Проблеми сучасної медіагалузі

Права людини і журналістика

Соціальні комунікації: Прикладні соціально-комунікаційні технології та соціальна інформатика

Соціальні комунікації: Теорія та історія соціальних комунікацій

Стратегічні комунікації

Копірайтинг

Блогінг і соціальні мережі

Інформаційні війни

Міжкультурна комунікація

Есеїстика

Комунікативний практикум

Світові комунікаційні системи

Управління медіапідприємством

Еристика

Методика наукових досліджень

Виробнича фахова практика

Дипломна робота

Галузь знань 06 Журналістика. Спеціальність 061 Журналістика за освітньою програмою Реклама і зв`язки з громадськістю

Організація роботи рекламної та PR-діяльності

Вступ до спеціальності

Еристика

Кризові комунікації

Дикторська і акторська майстерність

Блогінг і соціальні мережі

Міжнародна журналістика

Масова комунікація та інформація: теорія масової інформації

Реклама в мас-медіа та інтернеті

Організація роботи прес-служб

Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво

Оптимізація текстів для Інтернет-ресурсів

Практична підготовка: Іміджологія

Інноваційні технології в рекламі та PR

Масова комунікація та інформація: Комунікаційні технології

Літературна праця журналіста

Медіаосвіта та медіаграмотність

Публіцистика

Текстознавство

Техніка усного мовлення

Художнє радіомовлення

Теорія реклами та зв’язків з громадськістю: Теорія і методика рекламної творчості та PR

Журналістський фах: Агенційна журналістика

Жанри журналістики: Жанри в Інтернеті

Журналістський фах: Телевиробництво

Креатив у рекламі і PR

Медіабезпека

Медіаправо

Новітні медіа

Основи відеомонтажу

Право в галузі реклами та зв’язків з громадськістю

PR-жанри та PR-технології

Теорія реклами і зв’язків з громадськістю: Брендинг

Основи журналістики

Реклама і PR в системі комунікації: Практика PR-діяльності

Проблематика ЗМІ і реклами

Теорія реклами та зв’язків із громадськістю: Теорія PR

Журналістський фах: фотожурналістика

Теорія реклами та зв’язків із громадськістю: теорія реклами 

Етика в системі соціальних комунікацій

Репортерська праця

Масова комунікація та інформація: теорія масової комунікації

Сучасна реклама і PR

Практична підготовка; копірайтинг та дизайн у рекламі

Маніпулятивні технології в рекламі та РR

Макетування та верстка

Зарубіжна реклама і PR

Історія реклами та PR