Силабуси навчальних дисциплін

Силабуси за ОП “Журналістика” 2021 р.

Освітні компоненти загальної підготовки

Українська мова (у професійному спілкуванні)

Іноземна мова

Філософія

Історія та культури України

Соціально-правові студії

Фізична культура

Освітні компоненти професійної підготовки

Вступ до спеціальності

Теорія масової комунікації та інформації

Комунікаційні технології

Цифрова візуальна комунікація

Теорія твору і тексту

Історія української журналістики

Історія зарубіжної журналістики

Журналістська етика

Медіакритика

Створення і просування медіапродукту

Інформаційні жанри

Аналітичні жанри

Художньо-публіцистичні жанри

Новітні медіа

Медіабезпека

Медіаправо

Реклама та зв’язки з громадськістю

Інформаційні технології в медіагалузі

Фотожурналістика

Агенційна журналістика

Газетно-журнальне виробництво

Радіовиробництво

Телевиробництво

Репортерська праця

Регіональна журналістика

Оптимізація текстів для Інтернет-ресурсів

Інформаційно-аналітична діяльність

Публіцистика

Журналістське розслідування

Практикум з фаху

Теорія і практика медіадосліджень

Навчальна редакційна практика

Виробнича фахова практика

Виробнича переддипломна практика

Курсова робота із жанрів журналістики

Курсовий проєкт

Кваліфікаційна робота

Атестація

 

Вибіркові навчальні дисципліни

Літературна праця журналіста

Медіаосвіта та медіаграмотність

Публіцистика (4 курс)

Публіцистика (3 курс)

Текстознавствo

Журналістська майстерність

Режисура

Еристика

Оптимізація текстів для Інтернет-ресурсів

Проблематика ЗМІ і реклами

Крос-медійна журналістика

 

Галузь знань 06 Журналістика. Спеціальність 061 Журналістика. Магістр

Проблеми сучасної медіагалузі

Права людини і журналістика

Соціальні комунікації: Прикладні соціально-комунікаційні технології та соціальна інформатика

Соціальні комунікації: Теорія та історія соціальних комунікацій

Стратегічні комунікації

Копірайтинг

Блогінг і соціальні мережі

Інформаційні війни

Міжкультурна комунікація

Есеїстика

Комунікативний практикум

Світові комунікаційні системи

Управління медіапідприємством

Еристика

Методика наукових досліджень

Виробнича фахова практика

Дипломна робота