Силабуси навчальних дисциплін

Силабуси: ОП Журналістика (спеціальність 061 Журналістика галузі знань 06 Журналістика) першого (бакалаврського) рівня

Курс

Посилання на силабуси

1 2023-2024 н.р.
2 2023-2024 н.р.
3 2023-2024 н.р.
4 2023-2024 н.р.

 

Вибіркові освітні компоненти

Інфомедійна грамотність

Медіакультура

Спічрайтинг

Текстознавство

Проблематика ЗМІ і реклами

Журналістське розслідування

Дикторська і акторська майстерність

Еристика

Інфографіка

Маніпулятивні технології та протидія їм

Маркетинг у соціальних мережах (SMM)

Проблеми сучасної медіагалузі

Права людини і журналістика

Соціальні комунікації: Прикладні соціально-комунікаційні технології та соціальна інформатика

Соціальні комунікації: Теорія та історія соціальних комунікацій

Стратегічні комунікації

Копірайтинг

Блогінг і соціальні мережі

Інформаційні війни

Міжкультурна комунікація

Есеїстика

Комунікативний практикум

Світові комунікаційні системи

Управління медіапідприємством

Еристика

Методика наукових досліджень

Виробнича фахова практика

Дипломна робота