ОПП, навчальні плани і проєкти навчальних планів

ОПП. Бакалавр. 06 Журналістика. 061 Журналістика

Структурно-логічна схема ОП Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 061 Журналістика галузі знань 06 Журналістика

ПРОЄКТ змін до освітньо-професійної програми «Журналістика» спеціальності 061 Журналістика галузі знань 06 Журналістика

Форма для надсилання відгуків, пропозицій і зауважень щодо вдосконалення освітнього процесу на спеціальності 061 Журналістика https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7O2w9avkYk75gECeX7tSHjQc4p53humGAH3XuFcYiVMQZyg/viewform

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу на спеціальності 061 Журналістика https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SlLGkVKC5VcF1CeUqWi3tH9f2tWt4k7Xd6ueYDrZMCU/edit#gid=845712179

Форма для надсилання пропозицій і зауважень заінтересованих осіб щодо можливих змін освітньо-професійної програми Журналістика спеціальності 061 Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZV8PYrK0eFJLm6DvEgUIDhfMw8quQQZvHvja8fDNLTvVm6A/viewform

Результати опитування заінтересованих осіб щодо можливих змін освітньо-професійної програми Журналістика спеціальності 061 Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mttDg–U5S8OBc60AyTv1vx4KlO6hCAbBD-auAkDJr8/edit?resourcekey#gid=1878383032

Таблиця запропонованих змін і рекомендацій

Проєкт ОП Журналістика 2022 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Форма для надсилання пропозицій і зауважень заінтересованих осіб щодо можливих змін освітньо-професійної програми Журналістика спеціальності 061 Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022 рік https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0CIWlOppeyeaw03p0yZ6–U2sAbYTIblbxbJILBnn8FYMIw/viewform

Результати опитування заінтересованих осіб щодо можливих змін освітньо-професійної програми Журналістика спеціальності 061 Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022 рік https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wotJp0ozRyQd8TYDJ_NCqBH3a2Co1japdJjZGTGsng0/edit#gid=1656159856

ОП Журналістика (рівень: Магістр)