ОПП. Проєкти ОПП. Опитування

Портфоліо ОП Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Портфоліо ОП Журналістика другого (магістерського) рівня вищої освіти

Форми для зворотного зв’язку і результати опитувань

Результати опитування заінтересованих осіб щодо можливих змін освітньо-професійної програми Журналістика спеціальності 061 Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 Форма для надсилання відгуків, пропозицій і зауважень щодо вдосконалення освітнього процесу на спеціальності 061 Журналістика другого (магістерського) рівня вищої освіти

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу на спеціальності 061 Журналістика

Форма для надсилання пропозицій і зауважень заінтересованих осіб щодо можливих змін освітньо-професійної програми Журналістика спеціальності 061 Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти