Атестація

Теми магістерських робіт Спеціальність 061Журналістика

Курсовий проєкт

Курсова робота із жанрів журналістики

Кваліфікаційна робота

Атестація

Теми бакалаврських робіт

Методичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061 Журналістика галузі знань 06 Журналістика / [упорядники: О.С. Волковинський, Н.А. Загоруйко, О.М. Колупаєва, О.В. Лівіцька, І.А. Насмінчук, О.І. Почапська]. Кам’янець- Подільський, 2021. 48 с.

Методичні рекомендації