Науково-дослідна робота студентів

Наукові досягнення студентів

2019 р.

  1. Діана Грушанська. Чи людські емоції це результат еволюції свідомості? Постправда в інформаційному суспільстві, під ред. О. Лещака. Тернопіль: Studia Methodologica, – “Крок”, 2019. – С.74-78.

2020 р.

  1. Марина Ковальчук. Тенденції діяльності українських журналістів у жанрі блогу. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Випуск 14. – С. 115-116.
  2. Дмитро Прус. Аксіологічні проблеми працевлаштування молоді: сучасні українські реалії. HOMO ECONOMICUS. DYSKURS O EKONOMICZNYCH WARTOŚCIACH WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2020. С. 145–151. URL: https://ilij.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/Homo-economicus_Leszczak-1.pdf
  3. Ірина Хижа. Трансформоване функціонування фейлетону в сучасній українській журналістиці. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Випуск 14. – С. 119-121.

2021 р.

  1. Григорій Бонцю. Особливості формування антикорупційної культури в українському суспільстві (на матеріалах інтернет-видання “Корреспондент.Net”). Економічні цінності сучасної людини. Тернопіль: Studia Methodologica, – “Крок”, 2021. (Школа Відкритого Розуму. – Том 12). ISSN 2311-7176. С. 47–56.
  2. Анастасія Отвіновська. Таргетована реклама як ефективний канал просування кампанії в соціальних мережах. Економічні цінності сучасної людини. Тернопіль: Studia Methodologica, – “Крок”, 2021. (Школа Відкритого Розуму. – Том 12). – С. 34–46.

2022 р.

  1. Анастасія Отвіновська. Налагодження бізнесу за допомогою таргетованої реклами як метод просування компанії в соціальній мережі Іnstagram. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Випуск 16. – С. 114-115. Електронна версія збірника доступна за покликаннями:

URL: https://science.kpnu.edu.ua/naukovi-pratsi-studentiv/

URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/6268

  1. Анастасія Туганашева. Висвітлення подій на майдані (2013-2014 рр.) у провідних виданнях України. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Випуск 16. – С. 122-124. Електронна версія збірника доступна за покликаннями:

URL: https://science.kpnu.edu.ua/naukovi-pratsi-studentiv/

URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/6268

  1. Наталія Кісілішина. Портретне інтерв’ю як форма рекламної комунікації: специфіка формування іміджу ЗВО. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. Випуск 17. – С. 221-223. Електронна версія збірника доступна за покликаннями:

URL: https://science.kpnu.edu.ua/naukovi-pratsi-studentiv/

URL: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7489

  1. Маріна Мельник. Роль ЗМІ у відродженні української культури. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. Випуск 17. – С. 227-230. Електронна версія збірника доступна за покликаннями: URL: https://science.kpnu.edu.ua/naukovi-pratsi-studentiv/URL: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7489