Наукова робота зі студентами

Відбулося засідання наукового товариства молодих вчених К-ПНУ

21 грудня 2021 року на платформі Google Meet відбулося друге засідання наукового товариства молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Відповідно до порядку денного було обговорено низку питань. Зокрема, Тетяна Франчук та Оксана Почапська окреслили проблеми та перспективи конкурсного аспекту наукових робіт серед студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів на теренах українсько-європейсього простору.

Владислав Гарбарпроаналізував стан наукової діяльності студентів та молодих вчених природничого напряму на тепер. Юрій Злотінзазначив на питанні імплементації медійного контенту як наслідку взаємодії факультетів університету

За результатами зустрічі було окреслено перспективні напрями подальшого функціонування товариства молодих вчених в контексті комплементарної колаборації наукової і міжнародної діяльності.

По завершенні засідання було увалено відповідні рішення.

Ірина Казимір, голова наукового товариства студентів (слухачів),

аспірантів, докторантів і молодих вчених К-ПНУ

 

IХ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОВА, КУЛЬТУРА І СОЦІУМ У ГУМАНІТАРНІЙ ПАРАДИГМІ»

11–13 жовтня 2021 року на факультеті української філології та журналістики відбувалася IХ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОВА, КУЛЬТУРА І СОЦІУМ У ГУМАНІТАРНІЙ ПАРАДИГМІ» (до 140-річчя з дня народження Івана Огієнка).

На важливості й актуальності досліджень сучасних проблем української мови та літератури крізь соціокультурну призму, їхнього значення для славістики загалом наголосив у вступному слові Борис Коваленко, декан факультету української філології та журналістики української мови, доктор філологічних наук, доцент.

 

Вітальне слово учасникам конференції виголосили проректор з наукової роботи Світлана Миронова, завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики Олег Рарицький.

На пленарному засіданні та під час роботи шести секцій викладачі і студенти факультету української філології та журналістики мали можливість слухати та обговорювати цікаві доповіді учасників конференції про мовну ситуацію та мовну політику в Україні, соціокультурний та ареальний аспекти лінгвістичних досліджень, прикладні сфери сучасної науки, лінгводидактичні засади навчання мови та літератури.

Під час роботи конференції відбулися презентації нових монографій – «Фразеологія українського діалектного мовлення» Наталії Коваленко, доцента кафедри української мови, і «Від ідіолекту до літературної мови: Поділля кінця ХІХ – початку ХХ ст.» Бориса Коваленка, декана факультету української філології та журналістики. Присутні також ознайомилися з історією задуму та підготовки збірки діалектних текстів «Західноподільські та суміжні говірки», укладеної Наталією Коваленко.

Сподіваємося, що конференція з актуальних проблем досліджень української мови та літератури в лінгвокультурному просторі і надалі буде традиційною в нашому університеті, гуртуватиме науковців і студентів.

Наукові здобутки студентів-журналістів

Міжнародний інтеграційний проєкт для студентів, магістрантів і аспірантів “Школа Відкритого Розуму” продовжує продуктивне функціювання. Свідченням цього став випуск 12 тому наукового журналу (ISSN 2311-7176). До книги внесено праці активних учасників “Школи Відкритого Розуму” за підсумками роботи у 2020 році. Студенти-науковці з українських, польських, чеських, російських вузів презентують результати напрацювань у тематично-визначеному напрямі “Економічні цінності сучасної людини”.

Інтердисциплінарне дослідження торкалось опорних питань загальнолюдських проявів економічного буття в сучасних умовах. У різних культурно-цивілізаційних аспектах висвітлювалось сприйняття і тлумачення таких цінностей, як: добробут, праця, професія, продукція, комерція, гроші та інші. Дослідження систематизовані за трьома розділами:

  • “Суспільні і політичні аспекти економічних відносин”;
  • “Мовознавчі проблеми економічної сфери життя”;
  • “Зображення економічних цінностей в художній творчості”.

Три з п’яти статей першого розділу підготували студенти-журналісти Камʹянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Розвідка Діани Грушанської “Безумовний дохід: утопія чи реальність?” присвячена визначенню поняття “безумовний базовий дохід”, його характеристиці та історії. Теоретичні положення проілюстровані різноманітними прикладами з міжнародної практики.

У статті Григорія Бонцю “Особливості формування антикорупційної культури в українському суспільстві (на матеріалах інтернет-видання “Корреспендент.Net”)” ідеться про прояви економічної корупції та необхідності створення антикорупційної культури в українському суспільстві. Автор здійснює аналіз особливостей висвітлення економічної корупції в інтернет-виданні, можливого впливу на читача таких матеріалів.

Результати наукової роботи Анастасії Отвіновської акумульовані в статті “Таргетована реклама як ефективний канал просування компанії в соціальних мережах”. Зазначено, що цільова (таргетована) реклама стає одним із важливих елементів сучасних ринкових процесів.

Головним редактором тому став Олег Лещак, доктор філологічних наук, професор Університету ім. Яна Кохановського у Кельце (Польща). З-поміж інших у науково-редакційній раді працював Олександр Волковинський, завідувач кафедри журналістики К-ПНУ.

12 том наукового журналу “Школа Відкритого Розуму” видано за фінансової підтримки Товариства Співпраці “Польща – Схід” (Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód) та за сприяння Юзефа Бриля, Марека Дуткевича і Єжи Суханського. Видання розраховане на широке гроно фахівців із гуманітарних і суспільних наук. Книга може зацікавити тих, хто досліджує проблеми інтердисциплінарного і методологічного вивчення економічних цінностей сучасної людини.

Олександр Волковинський,
завідувач кафедри журналістики,
доктор філологічних наук, професор

 

Відбулася наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи 
5-6 жовтня 2021 року на факультеті української філології та журналістики відбулася наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2020 році.
Робота конференції проходила у формі засідань 8 наукових секцій в оновленому форматі. Напрями роботи конференції: мовознавчий («Історії та культури мови», «Лексики та фразеології», «Методики української мови та когнітивної лінгвістики», «Лінгвокультурології»), літературознавчий («Історії української літератури та критики», «Огієнкознавчих та біблієзнавчих студій»), актуальні проблеми сучасних ЗМІ. Цьогорічною новацією стала організація в рамках роботи звітної конференції круглого столу «Художньо-естетичні пошуки Юрія Клена» з нагоди 130-річчя від дня народження поета-земляка.
Конференція проводилась як в традиційному, так і в оновленому форматі. Зокрема, активно використовувалися у ході роботи проектні технології. Також студенти кафедри журналістики проводили засідання секцій в онлайн форматі з візуалізацією власних наукових здобутків.
Робота секцій виявилася плідною та продуктивною. Виголошені доповіді спонукали до жвавих дискусій, що сприяло активізації творчого та наукового пошуку учасників конференції.