Наукові школи

ТЕКСТ ЯК ОСНОВНА ОДИНИЦЯ КОМУНІКАЦІЇ

Керівник – доктор філологічних наук, професор, Олександр Волковинський.

 

Склад наукової школи:

Насмінчук Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент; Почапська Оксана Іванівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики; Загоруйко Наталія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший викладач; Колупаєва Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач; Лівіцька Оксана Вікторівна – кандидат філологічних наук, старший викладач; Гжегожевська Тетяна Олександрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач.

Напрями наукових досліджень учасників школи:

 • теорія твору і тексту;
 • текстологія творів української публіцистики і журналістики;
 • вивчення творів української і зарубіжної публіцистики як тексту;
 • публіцистичні жанри; художньо-публіцистичні жанри;
 • теорія та історія журналістики;
 • журналістикознавство як дослідження текстів, аудиторії й інституції у системі наукознавства і гносеології;
 • типи, види, жанри журналістських повідомлень;
 • комунікаційні ефекти взаємодії засобів масової комунікації та аудиторії;
 • історія журналістики і журналістикознавства;
 • зарубіжна журналістика і журналістикознавство;
 • вітчизняна і міжнародна практика в галузі інформаційної політики та інформаційного обміну.

Основні досягнення:

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидати наук / доктора філософії:

 Волковинський О.С. – «Епітет як елемент архітектоніки та внутрішньої форми літературного твору» (докторська дисертація).

Насмінчук І.А. – «Проза Марії Матіос: особливості індивідуального стилю» (кандидатська дисертація).

Почапська О.І. – «Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.» (кандидатська дисертація).

Громик Л.І. – «Повісті Євгена Гуцала: морально-етична проблематика і поетика» (кандидатська дисертація).

Загоруйко Н.А. – «Літературно-естетичний дискурс таборового епістолярію шістдесятників» (кандидатська дисертація).

Колупаєва О.М. – «Порівняльно-типологічний аналіз англомовного й україномовного сонета кінця ХІХ – початку ХХ століття» (кандидатська дисертація).

Лівіцька О.В. –  «Еволюція епітетної системи в поетичних текстах Т.С. Еліота» (кандидатська дисертація).

Гжегожевська (Чепурняк) Т.О. – «Жанр поезії в прозі  в українській літературі ХХ ст. Еволюція. Поетика» (кандидатська дисертація).

Наукова школа координує діяльність в межах міжнародних проєктів:

1) Міжнародний інтеграційний проєкт для студентів, магістрантів, аспірантів “Школа Відкритого Розуму” (з 2012 р).

2) постійно діючий міжнародний симпозіум “Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання” (з 2012 р).

У межах діяльності означених проєктів за активної участі наукової школи проведені:

 1. ХІV Міжнародна наукова конференція “Прагматика людського досвіду: цінність як методологічна засада гуманітарного пізнання (до 170-річчя Фрідріха Ніцше)” у межах постійно діючого Методологічного симпозіуму “Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання” Тернопіль, 24-29 вересня 2014 р.;
 2. XV Міжнародна наукова конференція “СУТНІСТЬ І ЯВИЩЕ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ У НАУКОВОМУ Й ФІЛОСОФСЬКОМУ ПІЗНАННІ (ДО 200-ЛІТТЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ШАРЛЯ РЕНУВ’Є)”, у межах постійно діючого міжнародного симпозіуму “Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання”. 2–6 жовтня 2015 р., м. Кам’янець-Подільський;
 3. XV Міжнародна конференція «ЗНАННЯ І / ЧИ ВІРА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНФЛІКТ», 2–6 травня 2016 р., Тернопіль – Кам’янець-Подільський;
 4. XVІ Міжнародна наукова конференція “АНТРОПОЛОГІЯ СМАКУ: СВІТОГЛЯД, ЕСТЕТИКА, ПІЗНАННЯ (До 120-річчя Л.С. Виготського)”, у межах постійно діючого міжнародного симпозіуму “Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання”. 12–16 вересня 2016 р., м. Острог;
 5. XVIII Міжнародна наукова конференція «Культурна і суспільна комунікація: форма – значення – цінність (до 125-річчя Б. Шкловського)» у межах постійно діючого міжнародного симпозіуму Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання, 23-26 жовтня 2018 року, Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 
 6. двадцять перша міжнародна інтеграційна зустріч «ВІТАЛЬНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ». Під патронатом Міжнародної комісії прав людини (IHRC). 20–24 травня 2019 р. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
 7. Colloquium Świętokrzyskie “The Peculiarity of Man: Człowiek między Bogiem, zwierzęciem a komputerem”: XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Metodologia badań nad informacją i komunikacją”, 15-17 квітня 2021 року, м. Кельце, Республіка Польща.

Результати досліджень впроваджуються у публікаціях періодичних видань, що з’являються в межах міжнародних проєктів “Школа Відкритого Розуму” і “Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання”: 

 1. Інформаційна дійсність: проблеми правди і неправди: збірник наукових праць, під ред. О. Лещака, І. Папуші, О. Волковінського та ін. Тернопіль : Studia Methodologica, 2012. 308 с. (Школа Відкритого Розуму. Том 4);
 2. Загальноєвропейська iнтеграція у культурно-суспільному аспекті: причини й цілі /За ред. О. Лещака, О. Волковінського, І. Папуші, та ін. Тернопіль : Studia Methodologica, 2015. 245 с. (Школа Відкритого Розуму. Том 6), ISSN 2307-1222;
 3. У світі знаків: проблеми вербального і невербального / під ред. О. Лещака, О. Волвінського, С. Волковінського та ін. Тернопіль: Studia Methodologica, 2016. 206 с. (Школа Відкритого Розуму. Том 7), ISNN 2307-1222.
 4. У світі знаків: проблеми вербального i невербального, під ред. О. Лещака, О. Волковінського, С. Волковінського, та ін. Тернопіль : Studia Methodologica, 2016. 146 с. (Школа Відкритого Розуму. Том 7), ISSN 2307-1222.
 5. У світі знаків: проблеми вербального i невербального, під ред. О. Лещака. Тернопіль : Studia Methodologica, „Крок”, 2017. 308 с. (Школа Відкритого Розуму. Том 8), ISSN 2307-1222. 
 6. Постправда в інформаційному суспільстві / під ред. О. Лещака. Тернопіль : Studia Methodologica. «Крок», 2019. 207 с. (Школа Відкритого Розуму. Том 10).

7) Члени наукової школи (О. Волковинський, О Почапська, Н. Загоруйко, І. Насмінчук) задіяні у проєкті “Міжнародне стажування на базі Journalism Teachers’ Academy (Академії викладачів журналістики)” – це проєкт Українського інституту медіа та комунікації, спрямований на покращення якості української журналістської освіти. Проєкт реалізовує ГО «Український інститут медіа та комунікації» у співпраці з Deutsche Welle Akademie за фінансової підтримки Федерального міністерства та розвитку Німеччини (BMZ).

Опубліковано понад 350 праць, у тому числі 5 монографій, 13 навчальних та навчально-методичних  посібників, понад 260 статей у наукових журналах та збірниках наукових праць, більш як 80 тез та матеріалів доповідей на конференціях.

 1. Насмінчук І.А. Стильове розмаїття прози Марії Матіос: монографія. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. 180 с.
 2. Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. : монографія. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. 160 с.
 3. Насмінчук І.А. Текстознавство: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський : ПП “Видавництво “Оіюм”, 2011. 212 с.
 4. Волковинський О.С. Поетика епітета: монографія. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. 350 с.
 5. Почапська-Красуцька О.І. Історія української журналістики: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2012. 248 с.
 6. Насмінчук І.А. Прес-служби та інформаційні агентства: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський : ПП Галагодза Р.С., 2012. 168с.
 7. Почапська О.І. Інформаційні жанри: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. 104 с.
 8. Волковинский А. С. Коммуникативная функция заглавия в фельетонах В. Катаева. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 33. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. 400 с. С. 70–75.
 9. Волковинський О.С. Провідні художньо-публіцистичні жанри: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2014. 96 с.
 10. Волковинський О.С. Права людини та медіадіяльність. Збірник навчальних програм викладачів та викладачок журналістики / За ред. Шендеровського. Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 135-138.
 11. Волковинський О.С. Практикум з «Історії зарубіжної журналістики».  Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2014. 84 с.
 12. Громик Л.І. Практикум з “Репортерської праці”. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2016. 154 с.
 13. Гжегожевська Т.О. Жанр поезії в прозі в українській літературі ХХ ст. Еволюція. Поетика : монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2017. 160 с.
 14. Гжегожевська Т.О. Практикум з «Аналітичних жанрів». Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2017. 176 с. 
 15. Колупаєва О.М.   Практикум з «Режисури». Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня “Рута”», 2017. 112 с.
 16. Волковинський Олександр. Журналісти і правозахисники: точки дотику. Права людини та мас-медіа в Україні: Збірник конспектів лекцій. Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 214–220.
 17. Таборовий епістолярій українських шістдесятників (Літературно-естетичний дискурс). Монографія. Київ : Смолоскип, 2018. 256 с., іл.
 18. Волковинський О. С. Фельетон – структурообразующий элемент жанровой системы Валентина Катаева. Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 2019. T. 27. S. 53–62. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego + Index Copernicus ICV 2016: 69.20
 19. Лівіцька О.В.  Практика PR-діяльності : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня “Рута”», 2020. 163 с.
 20. Абрамович С., Волковинський О. Наукова журналістика: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. 156 с.
 21. Економічні цінності сучасної людини, під. ред. О. Лещака. Тернопіль : Studia Methodologia, «Крок», 2021. 174 с. (Школа Відкритого Розуму. Том 12) – ISSN 2311-7176.

Перспективи розвитку

Активна співпраця в межах міжнародних проєктів “Школа Відкритого Розуму” і “Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання”, на базі Journalism Teachers’ Academy (Академії викладачів журналістики)”з ГО «Український інститут медіа та комунікації» у співпраці з Deutsche Welle Akademie.

Інтенсивне дослідження текстових особливостей кросмедійного контенту, текстових можливостей в оптимізації Інтернет-видань, текстових особливостей якісної та масової журналістики.