Про кафедру

Кафедра журналістики готує фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 061 Журналістика за освітньою програмою «Журналістика». Також здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 061 Журналістика за освітньою програмою «Реклама і зв’язки з громадськістю».

З часу заснування кафедри, її викладачі працюють над виконанням колективної теми «Текст як основна одиниця комунікації». Дослідження проводять у журналістському напрямі, сутність якого виявляється у вивченні тексту як засобу масового інформування. Увага зосереджується на вивченні шляхів і засобів інформативної насиченості тексту. Важливі також напрями дослідження – вивчення жанрової специфіки журналістських текстів ХІХ-ХХ ст. та у сучасних ЗМІ, їх постійних рис і генезисові змін.

Також О.С. Волковинський очолює міжнародний інтеграційний проект для студентів, магістрантів, аспірантів «Школа Відкритого Розуму», здійснює керівництво постійно діючим міжнародним симпозіум «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» й бере участь у роботі науково-методичної комісії з журналістики та інформації Міністерства освіти та науки України

На кафедрі журналістики діє навчальна лабораторія мультимедійних засобів і медіадизайну, яка обладнана сучасними засобами навчання для засвоєння принципів роботи у сфері пресової, радіо- і тележурналістики. Рівень забезпечення аудиторним фондом, обладнанням, науковою та методичною літературою, підручниками, сучасною аудіо-, відео- та комп’ютерною технікою відповідає вимогам вищої школи. Її стан дозволяє здійснювати якісну й ефективну підготовку фахівців напряму підготовки «Журналістика».

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з ВНЗ зарубіжних країн, серед яких: Щецинський університет (Польща); Свентокшиська Академія ім. Яна Кохановского (м. Кельце, Польща); Варшавський університет (Польща); університет у м. Брно (Чехія); Природничо-Гуманістичний Університет імені Яна Кохановського в м. Кельце (Польща); Академія технічних та гуманітарних наук в Бєльско-Бялій (Польща, м. Бельсько-Бяла).

Важливими напрями дослідження кафедри є – вивчення жанрової специфіки журналістських текстів ХІХ-ХХ ст. та у сучасних ЗМІ, їх постійних рис і генезисові змін. Напрями наукової діяльності: теорія твору і тексту; текстологія творів української літератури і журналістики; вивчення творів української літератури як тексту; публіцистичні жанри; художньо-публіцистичні жанри; теорія та історія журналістики; журналістикознавство як дослідження текстів, аудиторії та інституцій у системі наукознавства і гносеології; типи, види, жанри журналістських повідомлень; комунікаційні ефекти взаємодії засобів масової комунікації й аудиторії; історія журналістики і журналістикознавства; зарубіжна журналістика і журналістикознавство; вітчизняна і міжнародна практика в галузі інформаційної політики та інформаційного обміну.