Конференції та семінари

 МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ

з/п

Тема Виконавці Строк проведення
1 2 3 4
1. Ціннісні орієнтири при підготовці майбутніх журналістів Марчук Л.М. листопад
2. Особливості вивчення історії зарубіжної журналістики в сучасних умовах Волковинський О.С. травень
3. Журналістика в Польщі: особливості освітніх програм і специфіка викладання Почапська О.І. січень
4. Методика використання гейміфікації у навчальному процесі

 

 

Загоруйко Н.А. листопад
5. Застосування програмного забезпечення лінійки «Adobe» під час створення медіа-продукту здобувачами вищої освіти. Голуб О.С. травень

НАУКОВІ СЕМІНАРИ

з/п

Тема Виконавці Строк проведення
1 2 3 4
1. Мова толерантності та ворожості в мові ЗМІ під час повномасштабної війни Марчук Л.М.  квітень
2. Посилення традицій гонзо-журналістики в сучасних українських медіа. Волковинський О.С. жовтень
3. Міфотворчість: психологічний опір в умовах війни Почапська О.І. грудень
4. Вітчизняна медіакритика: ключові проблеми

 

Загоруйко Н.А. лютий
5. Гейміфікація в системі журналістської освіти Сімашова А.І. березень
6. Зміна стандартів журналістської діяльності під час збройних конфліктів: на прикладі російсько-української війни. Голуб О.С. червень

Конференції та інші заходи

Медіаграмотний HUB: виходимо за межі
Естафета чемпіонів: К-ПНУ презентував свої досягнення в напрямі впровадження інфомедійної грамотності в освітній процес
Онлайн-конференція “Бабин Яр: пам’ятати по-українськи”
Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів
Регіональні медіа в контексті трансформаційних викликів сучасності  (Збірник за результатами конференції)