Практика

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Інтерв’ю зі студентами

Журналістика -професія чи покликання?

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

Договір про практику

Виробнича фахова практика

Робоча програма Виробнича фахова практика. Рівень: Магістр

Виробнича практика 4 курс ОП Реклама і зв’язки з громадськістю

Виробнича практика IV курс ОП Журналістика

Навчальна практика ІІІ курс Журналістика

Навчальна практика ІІІ курс Реклама і зв’язки з громадськістю

Навчальна редакційна практика

Навчальна рекламна практика

Щоденник практики

Здобуті знання студенти використовують під час проходження практики. В різноманітних ЗМІ – пресі, радіо, телебаченні чи Інтернет-виданнях. Це допомагає реально оцінити свої можливості та, можливо, знайти місце для подальшого працевлаштування. Якість та професіоналізм викладачів факультету це гарантує!

коментарі 182