Історія

Кафедра теорії та історії журналістики й української літератури утворена 31 серпня 2005 р. (наказ за № 267) і лише згодом перейменована на кафедру журналістики.

Упродовж 2005-2007 рр. кафедру очолював кандидат філологічних наук, доцент М.С. Васьків. У зв’язку зі вступом М.С. Васьківа до докторантури, з 10 вересня 2007 р. кафедру очолював кандидат філологічних наук, доцент О.А. Рарицький.

У 2005 р. на кафедрі працювали: доктор філологічних наук, професор Свідер П.І., кандидати філологічних наук, доценти Васьків М.С., Сохацька Є.І., Рарицький О.А., Колотило Т.І. та кандидат педагогічних наук, доцент Лаврусевич Н.О., асистент Васьків М.І. У 2006-2007 рр. колектив кафедри поповнився молодими викладачами, асистентами та аспірантами (Почапська О.І., Тімофєєв А.В., Громик Л.І., Бикова О.М., Щегельський В.В.).

Після успішного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у травні 2010 М.С.Васьків знов очолює кафедру по серпень 2012 р., а з вересня того ж року завідувачем випускової кафедри став доктор філологічних наук, професор О.С. Волковинський, який зарекомендував себе як компетентний та умілий організатор колективу. Професор О.С. Волковинський разом з доцентами кафедри О.І. Почапською, І.А. Насмінчук, Л.І. Громик та іншими викладачами проявили активність у розширенні спеціальностей факультету української філології та журналістики.

Так, окрім підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 061 Журналістика за освітньою програмою «Журналістика», з 2016 року на кафедрі здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «магістр» спеціальності 061 Журналістика за освітньою програмою «Журналістика» денної форми навчання. Також здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 061 Журналістика за освітньою програмою «Реклама і зв’язки з громадськістю» денної форми навчання.