Навчальні дисципліни. Галузь знань 06 Журналістика. Спеціальність 061 Журналістика за освітньою програмою Реклама і зв`язки з громадськістю.

.

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

за освітньою програмою Реклама і зв`язки з громадськістю

 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.2. Дисципліни професійної підготовки

Масова комунікація та інформація: теорія масової комунікації

Масова комунікація та інформація: теорія масової інформації

Масова комунікація та інформація: комунікаційні технології

Право в галузі реклами та зв’язків з громадськістю 

Вступ до спеціальності

Етика в системі соціальних комунікацій

Теорія реклами та зв’язків з громадськістю: Теорія і методика рекламної творчості та PR

Теорія реклами та зв’язків із громадськістю: теорія PR

Теорія реклами та зв’язків із громадськістю: брендинг

Історія реклами та PR

Зарубіжна реклама і PR

Медіабезпека

Практична підготовка: практика рекламної діяльності

Практична підготовка: практика PR-діяльності

Практична підготовка: організація роботи прес-служби

Практична підготовка: копірайтинг та дизайн у рекламі

Практична підготовка: іміджологія