Новини

Наукові здобутки студентів-журналістів

Міжнародний інтеграційний проєкт для студентів, магістрантів і аспірантів “Школа Відкритого Розуму” продовжує продуктивне функціювання. Свідченням цього став випуск 12 тому наукового журналу (ISSN 2311-7176). До книги внесено праці активних учасників “Школи Відкритого Розуму” за підсумками роботи у 2020 році. Студенти-науковці з українських, польських, чеських, російських вузів презентують результати напрацювань у тематично-визначеному напрямі “Економічні цінності сучасної людини”.

Інтердисциплінарне дослідження торкалось опорних питань загальнолюдських проявів економічного буття в сучасних умовах. У різних культурно-цивілізаційних аспектах висвітлювалось сприйняття і тлумачення таких цінностей, як: добробут, праця, професія, продукція, комерція, гроші та інші. Дослідження систематизовані за трьома розділами:

  • “Суспільні і політичні аспекти економічних відносин”;
  • “Мовознавчі проблеми економічної сфери життя”;
  • “Зображення економічних цінностей в художній творчості”.

Три з п’яти статей першого розділу підготували студенти-журналісти Камʹянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Розвідка Діани Грушанської “Безумовний дохід: утопія чи реальність?” присвячена визначенню поняття “безумовний базовий дохід”, його характеристиці та історії. Теоретичні положення проілюстровані різноманітними прикладами з міжнародної практики.

У статті Григорія Бонцю “Особливості формування антикорупційної культури в українському суспільстві (на матеріалах інтернет-видання “Корреспендент.Net”)” ідеться про прояви економічної корупції та необхідності створення антикорупційної культури в українському суспільстві. Автор здійснює аналіз особливостей висвітлення економічної корупції в інтернет-виданні, можливого впливу на читача таких матеріалів.

Результати наукової роботи Анастасії Отвіновської акумульовані в статті “Таргетована реклама як ефективний канал просування компанії в соціальних мережах”. Зазначено, що цільова (таргетована) реклама стає одним із важливих елементів сучасних ринкових процесів.

Головним редактором тому став Олег Лещак, доктор філологічних наук, професор Університету ім. Яна Кохановського у Кельце (Польща). З-поміж інших у науково-редакційній раді працював Олександр Волковинський, завідувач кафедри журналістики К-ПНУ.

12 том наукового журналу “Школа Відкритого Розуму” видано за фінансової підтримки Товариства Співпраці “Польща – Схід” (Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód) та за сприяння Юзефа Бриля, Марека Дуткевича і Єжи Суханського. Видання розраховане на широке гроно фахівців із гуманітарних і суспільних наук. Книга може зацікавити тих, хто досліджує проблеми інтердисциплінарного і методологічного вивчення економічних цінностей сучасної людини.

 

Олександр Волковинський,
завідувач кафедри журналістики,
доктор філологічних наук, професор