Новини

Опубліковано «Збірник наукових праць студентів та магістрантів навчально-наукового інституту української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»

У грудні 2022 року опубліковано дванадцятий випуск «Збірника наукових праць студентів та магістрантів навчально-наукового інституту української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» (http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/6870).

До наукового видання вміщено доповіді, виголошені на І Всеукраїнській науковій конференції здобувачів вищої освіти «Нові парадигми сучасної філології», яка відбулася 24 листопада 2022 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Апробацію наукових здобутків здійснили студенти навчально-наукового інституту української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (28 публікацій), Державного податкового університету (6 публікацій), Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (2 публікації),  Київського національного університету «Києво-Могилянська академія» (3 публікації), Житомирського державного університету імені Івана Франка (15 публікацій), Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (6 публікацій), Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г.Шевченка (1 публікація), Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (10 публікацій), Поліського національного університету (1 публікація), Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1 публікація), Хмельницького національного університету (1 публікація). У статтях висвітлено сучасні тенденції розвитку українського мовознавства й літературознавства, а також актуальні проблеми методики навчання української мови і літератури в закладах загальної середньої та вищої освіти.

Редакційна колегія дякує здобувачам вищої освіти за активність у представленні своїх наукових пошуків.