Наукові напрацювання,  Новини,  Стейкхолдери

«Сучасні соціокультурні трансформації: медіа, мова, комунікація»

15 лютого відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні трансформації: медіа, мова, комунікація», організована кафедрою журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серед співорганізаторів – кафедра журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.


У програмі – цікаві наукові дискусії, музичні вітання, екскурсія музеєм, ботсадом, просвітницьким центром, медіалабораторією тощо.
Особлива подяка за запрошення до співпраці професору, доктору філологічних наук, завідувачеві кафедри мовної комунікації та журналістики Марині Іванівні Навальній та професору, доктору філологічних наук Тетяні Федорівні Семашко. Цікаві дискусії відбулися за участі доктора філологічних наук, професора Миколи Івановича Степаненка, доктора філологічних наук, професора Світлани Василівни Харченко, професора, народної артистки України Тетяни Василівни Цимбал, професора, доктора філософії в галузі права, члена Національної спілки журналістів України, Заслуженого журналіста України Івана Сергійовича Чижа та багатьох інших учасників конференції. Виступили в секційних засіданнях і НПП нашої кафедри журналістики кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Оксана Почапська та кандидат наук із соціальних комунікацій Анастасія Сімашова.